СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

 

Предстои публикуване на актуализираните семестриални такси за обучение на студенти и докторанти, приети в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив за учебната 2020/2021 година.