НАЕМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОНЦЕРТНА ЗАЛА
Концертна зала без позване на инструмент
100 лв./ч.
Концертна зала с използване и на инструмент
120 лв./ч.
Ползване на климатична система (затопляне/охлаждане)
50 лв./ч.
Ползване обслужващ персонал в извънработни дни
20 лв./на човек/
Печат и разпространение на 50 бр. афиши (50х70 см)
80 лв.
Изработване на 100 бр. програми
50 лв.