Аудио и Видео записи
услуга
външни лица и студенти
преподаватели
от АМТИИ
  Аудиозапис
25 лв/ч
15 лв/ч
  Обработка на запис
  (монтаж, смесване и др. до пълно завършване)
25 лв/ч
15 лв/ч
  Видеозапис и обработка
40 лв/ч
20 лв/ч
  Ползване на студио
  (прослушване, преглеждане, компилации и др.)
25 лв/ч
15 лв/ч
 
ПРЕЗАПИС НА ИНФОРМАЦИЯ - за 1 бр. CD или DVD
услуга
 
цена
  От видеокасета на DVD (без обработка)*  
20 лв.
  От DVD на DVD  
6 лв.
  От аудио касета на CD (без обработка)*  
10 лв.
  От CD на CD  
4 лв.
  Презапис от плоча на CD или DVD
  за външни лица
  за преподаватели, студенти и служители на АМТИИ
 
10 лв.
5 лв.


*за обработка на записите, цените се договарят за всеки конкретен случай

Записи и презаписи за учебна цел се разрешават от Ректора
след мотивирано предложение от заявителя.