КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО В
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ПЛОВДИВ

Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на АМТИИ - Пловдив.

Карта за оценяване на образователната дейност.

Доклад за извършен одит на учебната програма по дисциплината "Интерпретация с диригент - I" към специалност Изпълнителско изкуство – Класическо пеене.

Доклад за извършения одит при факултет "Музикален фолклор и хореография".

Доклад за извършен одит на учебната програма по дисциплината "Съвременни тенденции и практики в приложните изкуства и дизайн – църковна живопис".