Академик ВИКТОР ВАНСЛОВ
(1923)

Виктор Владимирович Ванслов е роден на 16.05.1923 г. Завършва Барнаулския педагогически институт по литература и Московската консерватория като музиковед. Завършва искуствоведческия факултет на МГУ и аспирантура в Института по философия АН СССР .

Виктор Владимирович Ванслов е автор е на 37 книги и над 800 статии в областите: естетика, изобразително изкуство, музика и хореография.
Последните му по-значителни книги са: „В мире искусства“ (2003), „Образы искусства“ (2006), „Под сенью муз“ (2007), „О музыке и о балете“ (2007), „Эстетика и изобразительное искусство“ (2007).

Негово дело са задълбочените творчески портрети на Церетели, Бичуков, Бурганов, Жилински, Мыльников, Шостакович, Хачатурян, Свиридов, Григорович.

От 1988 е директор на Научно-изследователския институт по теория и история на изобразителните изкуства към Руската академия на изкуствата, където работи от 1963 г.

От 1998 е избран за член на Президиума на Руската академия на изкуствата.
Членува в три руски творчески съюза: в Съюза на композиторите – от 1951, Съюза на театралните дейци – от 1961, Съюза на художниците – от 1965.

Доктор на изкуствознанието (1965) , професор (1973) Заслужил деятел на изкуствата (1984). Академик в Международната академия за култура и изкуства (2007), академик в Независимата академия за естетика и свободни изкуства (2008).

През 2009 година е удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив.