Професор ЛАЗАР НИКОЛОВ
(1922)
Почетен доктор на АМТИ за 1997 година

Един от представителите на Новата музика от втората половина на ХХ век, намерили нов музикален език, нов изказ и нови послания. Той е от "големите автори", "самостоятелен като явление, стил и присъствие" (В.Казанджиев) в съвременната българска музика.

Музиката на Лазар Николов е богата и многообразна. Работи в почти всички жанрове, създавайки майсторски и съдържателни образци.

В творчеството му особено важно място заема инструменталната музика. Композиторът сам казва: "...когато се насочвах към тази професия, имах желанието да бъда автор на инструментална музика". Така се появяват: Концерт за струнен оркестър, Концерт за пиано и оркестър №2, шест симфонии, емблематичните за новата българска музика Симфонии за 13 струнни инструмента, Дивертименто концертанте, девет сонати за пиано, две сонати за две пиана, две - за цигулка и пиано, две - за виолончело и пиано, сонати за виола и пиано, за контрабас и пиано, за флейта и пиано, за обой и пиано, за тромбон и пиано, за фагот и пиано, за тромпет и пиано, за арфа, за орган, както и триа, струнни квартети, клавирен квинтет и други.

Не по-малко значими и оригинални са и оперите Прикованият Прометей с нейната антична трагика и Чичовци, както и вокално-инструменталните композиции: Песнопения за хор солисти и камерен оркестър, Тъжни и трагични песни и симфонии, Метаморфози №3 за два сопрана и камерен състав и други.

Творчеството на Лазар Николов е цялостно и завършено, той успя да реализира своята творческа програма - чрез красотата и поетичността на лиричното да разкрие необятността на изкуството.Чужд на интелектуалния радикализъм на авангарда, той мъдро и със завидно постоянство усъвършенства своя стил - най-ярък белег на неговата композиторска индивидуалност и на постигната свобода при изразяване на мислите му.

Професор Лазар Николов е удостоен през 1997 година с почетното звание "доктор хонорис кауза" на АМТИ за цялостното му композиторско творчество, за работата му като председател на СБК и по повод 75-годишния му юбилей.