АМТИИ - Програма Еразъм+

ВИСША
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНСТИТУЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ МОБИЛНОСТИ
СТУДЕНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
СМО СМП С цел преподаване С цел обучение
БРОЙ МЕСЕЦИ БРОЙ МЕСЕЦИ БРОЙ РАБОТНИ ДНИ БРОЙ РАБОТНИ ДНИ
1 Музикална Академия “Станислав Монюшко”,
Гданск, Полша
Музика и
изпълнителски изкуства
2

9
(4,5 + 4,5)

- - 2 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 7
2 Музикална Академия
“Карл Липински”,
Вроцлав, Полша
Музика и
изпълнителски изкуства
1 4,5 по до-
гово-
реност
по дого-
воре-
ност
1 3 - 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 7
3 Музикална Академия Малмьо, (Университет Лунд), Швеция Музика и
изпълнителски изкуства
2 10
(5 +5)
по до-
гово-
реност
по до-
гово-
реност
2 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 7
4 Университет за музика и изпълнителски изкуства,
Виена, Австрия
Музика и
изпълнителски изкуства
1 4 - - 1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) - -
5 Консерватория
„Джузеппе Тартини”,
Триест, Италия
Музика и
изпълнителски изкуства
1 6 1 6 1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 5 - 7
6 Технологичен
образователен институт,
Атина, Гърция
Фотография 2 10
(5 +5)
2 10
(5 +5)
1 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 7
Изкуство и дизайн
(Графичен дизайн)
2 24
(12 +12)
- - 1 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 7
7 Висше училище
Магдебург-Стендал,
гр. Магдебург, Германия
Журналистика /
Изкуства
2 12
(6 +6)
2 12
(6 +6)
1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 5 - 7
8 Консерватория Хаен,
гр. Хаен, Испания
Музика и
изпълнителски изкуства
1 10 - - 1 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 7
9 Академия за музика и драматични изкуства,
гр. Одензе, Южна Дания
Музика и
изпълнителски изкуства
1 6 - - 1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 5 - 7
10 Технически Университет,
Истанбул, Турция
Музика и
изпълнителски изкуства
2 10
(5 +5)
- - 1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) - -
11 Национален университет за изкуства
„Дж. Енеску”,
гр. Яш, Румъния
Изкуства 1 9 1 9 1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 5 - 7
12 Университет Атилим,
гр. Анкара, Турция
Изкуства 2 10
(5 +5)
1 6 1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 5 - 7
13 Македонски университет, Солун, Гърция - Департамент за музика, природни науки и изкуства Музика и
изпълнителски изкуства
2 12
(6 +6)
- - 2 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 2 5
14 Литовска академия за музика и театър,
Вилнюс, Литва
Изкуства 1 5 1 2 - 3 1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 7
15 Университет за изящни изкуства
"М. Синан", Истанбул ,Турция
Изкуства - Фотография, Музика и изпълнителски изкуства 2 10
(5 +5)
- - 1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 2 7
16 Академия за изпълнителски изкуства, Прага, Чехия (Факултет за музика и танц) Музика и
изпълнителски изкуства
1 - 2 (4,5 +4,5) по до-
гово-
реност
по дого-
воре-
ност
1 2 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 7
17 Консерватория Хага, Холандия Музика и
изпълнителски изкуства
1 - 3 5 - 10 - - 1 2 – 3 (минимум 8 лекторски часа) 2 3 -- 5
18 Университет Загреб,
Загреб, Република Хърватия
Музика и
изпълнителски изкуства
1 6 - - 1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 5 - 7
19 Университет Хановер,
Хановер, Германия
Музика и
изпълнителски изкуства
2 20
(10 +10)
- - 1 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 5
20 Университет Дрезден,
Дрезден, Германия
Музика и
изпълнителски изкуства
1 6 - - 1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 5 - 7
21 Академия за изящни изкуства "Марио Сирони", Сасари, Италия Изкуства – Изобразителни изкуства 2 12
(6+6)
2 12
(6+6)
1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 5 - 7
22 Йонийски университет,
Корфу, Гърция
Музика и
изпълнителски изкуства
3 36
(12+12+12)
по дого-
воре-
ност
по дого-
воре-
ност
1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 5 - 7
23 Технологичен образователен институт на Епирус,
Арта, Гърция
Изкуства 2 10
(5+5)
по дого-
воре-
ност
по дого-
воре-
ност
2 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 2 5 - 7
24 Тракийски университет,
Одрин, Турция
Изкуства 3 15
(5+5+5)
по дого-
воре-
ност
по дого-
воре-
ност
2 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 2 5 - 7
25 Университет за изкуства и дизайн, Клуж-Напока, Румъния Изкуства 2 10
(5+5)
по дого-
воре-
ност
по дого-
воре-
ност
1 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 1 5 - 7
26 Университет за социални науки, Лодз, Полша Аудио-визуални техники и медии 2 10
(5+5)
по дого-
воре-
ност
по дого-
воре-
ност
4 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 4 5 - 7
27 Университет Тарту,
Естония
Изкуства 2 10
(5+5)
по дого-
воре-
ност
по дого-
воре-
ност
2 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 2 5 - 7
28 Унгарска танцова академия, Будапеща, Унгария Музика и изпълнителски изкуства 1 3 - 12
месеца
1 3 - 12
месеца
2 3 – 5 (минимум 8 лекторски часа) 2 5 - 7
29

Кралска музикална академия, Орхус, Дания

Музика и изпълнителски изкуства

1

5
месеца

по до-
гово-
реност

по до-
гово-
реност

1

3 – 5
(минимум 8 лекторски часа)

по до-
гово-
реност

по до-
гово-
реност

30

Академия за изобразителни изкуства, Гданск, Полша

Изкуства

2

20
(10 + 10)

по до-
гово-
реност

по до-
гово-
реност

2

5
(минимум 8 лекторски часа)

2

31

Консерватория „Палестрина”, Каляри, Италия

Музика и изпълнителски изкуства

2

18
(9 + 9)

2

18
(9 + 9)

1

5
(минимум 8 лекторски часа)

1

5

32

Университет Чукурова, Адана, Турция

 

Изкуства

 

Музика и изпълнителски изкуства 

2

 

1

18
(9 + 9)

 

9

-

-

1

 

 

1

3 – 5
(минимум 8 лекторски часа)

 

3 – 5
(минимум 8 лекторски часа)

1

 

 1

5

 

5

33

Музикална Академия „Падеревски”, Познан, Полша

Музика и изпълнителски изкуства

1

5 – 10
месеца

по до-
гово-
реност

по до-
гово-
реност

1

3 – 5
(минимум 8 лекторски часа)

1

5 - 7

34

Университет Чичестър, Англия

Музика и изпълнителски изкуства

4

24
(6 + 6 + 6 + 6)

по до-
гово-
реност

по до-
гово-
реност

2

3 – 5
(минимум 8 лекторски часа)

2

5 - 7

35

Консерватория „Мануел Кастильо”, Севиля, Испания

Музика и изпълнителски изкуства

2

18
(9 + 9)

по до-
гово-
реност

по до-
гово-
реност

2

3 – 5
(минимум 8 лекторски часа)

1

 

 

5