Ст. ас. Владимир Кънчев Владимиров
секретар на катедра

Преподава по:
• Тамбура
• Академичен народен оркестър


Публикации:

Пиеси за тамбура и пиано (2005)
Методика на тамбурата (2005) в съавторство с Костадин Бураджиев

Художествено – творческа  дейност:

Диригент на Академичен народен оркестър (2005)
Ръководител на Инструментален квинтет,  с който съпровожда турнетата на ”Мистерията на българските гласове” (2001)

Информация за контакт:
Е-майл адрес: vlado_i_bg@yahoo.com
Телефон: 0896 750 026