Проф. МИЛЧО ВАСИЛЕВ

Преподава по:
• Дирижиране на народен оркестър,
• Свирене в нар. оркестър
• Академичен нар оркестър,
• Инструментознание,
• Методика на преподаване духови народни инструменти.
             
Научна и художествено-творческа дейност:
• Написани и издадени над 500 броя авторски произведения за различни фолклорни състави, симфонични и духови оркестри, обработки и оркестрации.
• Издадени 10 сборника за народни инструменти със съпровод на пиано.
• Издадени две книги:
"Кавалът и гайдата вьв фолклорната практика"
"Оркестьрът от Български народни инструменти".

Милчо Василев е роден в Пловдив. Завършва Средното музикално училище в родния си град, след което и Държавната музикална академия - София.

През 1973 година започва преподавателска дейност в Средното музикално училище за народни инструменти и народно пеене в Широка Лъка. От 1974 година работи и като преподавател по "Дирижиране на народен оркестър" в Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив (от 1996 година - доцент, от 2003 година - професор).

Милчо Василев е автор на множество обработки на народни песни, както и на инструментални пиеси, намерили място в редица издадени сборници и учебни пособия. Диригент и художествен ръководител е на Академичния народен оркестър. Член е на Съюза на българските композитори.

Милчо Василев е носител на множество награди, между които: наградата "Пловдив" за музика (1998), Кристална лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци (1998), "Медения чан" на Академията (1998), награди на Съюза на българските композитори (за "Концертино за пиано и народен оркестър", "Музикална игра" за кавал, гайда и народен оркестър), както и от фолклорни конкурси и фестивали, на които е участвал с Академичния народен оркестър.
Има написани и издадени над 500 бр. авторски произведения за различни фолк. с-ви,симф. и дух. оркестри,обработки и оркестрации.Има издадени 10 сб. за нар. инструменти сьс сьпровод на пиано и др.Има издадени и две книги"Кавальт и гайдата вьв фолклорната практика" и "Оркестьрьт от Бьлгарски народни инструменти".

Награди:

Златна и Кристална лири на СБМТД,
Награда "Пловдив" за Музика,
"Почетен знак на Пловдив",
Голяма награда от МФФ Агридженто-Италия и
МФФ "Фолклор без граници" Албена-Добрич,
Мальк и Голям Меден чан на АМТИИ и др. 

Информация за контакт:
Е-mail: milchovasilev@abv.bg
телефон: 0885 218 737