Професор ДИМИТЪР ТЪПКОВ
(1929)

Димитър Тъпков е роден през 1929 година в София. Завършва композиция в Държавната музикална академия - София при професор Марин Големинов.

От 1956 година работи в Радио София като заместник главен редактор, а от 1961 година преподава в ДМА оркестрация. Развива разностранна обществено-музикална дейност: Секретар на Съюза на българските композитори (1961-1963), Директор на Софийската народна опера (1967-1970), Заместник-директор на научното обединение по изкуствознание при Българската академия на науките (1072-1979). От 1982 до 1986 година е Заместник-председател на Комитета за култура.

От 1976 година е професор в Държавната музикална академия, а от 1979 до 1982 година е неин Ректор. Води клас по композиция. От 1997 година е и Директор на Международния музикален фестивал "Софийски музикални седмици". Понастоящем е преподавател по композиция и музикално-теоретични дисциплини в Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив.

Професор Димитър Тъпков е автор на кантатно-ораториални и симфонични творби (между които следва да бъдат специално отбелязани Симфония-бреве, Симфония №2 за глас и оркестър, Микросимфония за струнен оркестър), инструментални концерти, камерни произведения, песенни цикли и други.

Носител е на високи награди и отличия, сред които Първа награда на Международната трибуна на композитора (организирана от ЮНЕСКО) за неговата Кантата за мира (Париж, 1976).

През 2009 г. е удостоен  с почетното звание “доктор хонорис кауза”   на НМА “проф. Панчо Владигеров” и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.