Професор ПЕНЧО СТОЯНОВ
(1931)

Пенчо Стоянов е роден в София. Завършва композиция в Държавната музикална академия - София при професор Парашкев Хаджиев и професор Панчо Владигеров, след което специализира в Москва (1961) и Париж (1971). Защитава кандидатска (1971) и докторска дисертация (1981) в Московската консерватория.

Започва работа като преподавател по музикален анализ в Държавната музикална академия, където от 1966 година е доцент, а от 1972 - професор. Бил е Заместник-ректор на Академията (1968-70 и 1989-93). Водил е курсове по композиция в Гера (Германия), Сеул (Южна Корея), Райхенау (Австрия) и други. Пенчо Стоянов е често канен гост на международни семинари, конференции и симпозиуми (Берлин, Дижон, Кентърбъри, Тренто, Стокхолм, Прага, Будапеща, Загреб и други). Понастоящем е преподавател по музикален анализ в Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив.

Пенчо Стоянов е автор на шест симфонии и на множество симфонични творби, инструментални концерти, камерни произведения (между които два струнни квартета, клавирен квинтет, три сонати за цигулка и пиано), хорови и солови песни. Негови произведения са изпълнявани в Германия, Австрия, Франция, Англия, Италия, Холандия, Чехия, Полша, Израел, Япония, Южна Корея и други страни.

Пенчо Стоянов е автор и на редица научни трудове (монографии, студии, статии), учебници и учебни пособия по музикален анализ и други.
Бил е секретар на Съюза на българските композитори (1976-1980) и негов Заместник-председател (1980-1989).

Носител е на високи награди и отличия, в това число на Международната трибена на композитора в Париж (1978) във Варшава (по композиция), в София (за цялостно творчество, 2001), на Съюза на българските композитори, на Съюза на българските музикални и танцови дейци, на Бълраското национално радио и други.