Професор НИКОЛАЙ СТОЙКОВ
(1936)

Николай Стойков е роден през 1936 година в Пловдив. Завършва класа по композиция на професор Панчо Владигеров в Държавната музикална академия- София. След дипломирането си специализира композиция и теория на музиката в Московската консерватория при такива творци като Дмитрий Шостакович, Тихон Хреников и Юрий Холопов.

След своето завръщане започва активна преподавателска дейност в Академията за музикално и танцово изкуство, където от 1976 година е доцент, а от 1987 - професор.

През 1972 година се включва при създаването на специалността "Народни инструменти и народно пеене", а впоследствие и на специалността "Дирижиране на народни състави". Заедно с това, съвместно с Кирил Дженев е един от създателите на ансамбъл "Тракия".

Като композитор Николай Стойков твори активно в областта на камерната, хоровата, сценичната музика, както и в обработката на български автентичен фолклор. Много негови произведения са записани на грамофонни плочи, аудиокасети и компакт-дискове. Голяма част от творчеството му е издадено от Държавно издателство "Музика". Автор е и на 15 пособия за обучението на студентите от фолклорните специалности в Академията. С педагогическата си дейност е допринесъл за духовното израстване на над 25 випуска народни инструменталисти, диригенти и педагози. Оказал е незаменима помощ в развитието на двете фолклорни музикални училища в Широка Лъка и Котел.

Бил е избиран на високи академични постове - Заместник-ректор и Декан на факултет "Музикален фолклор, хореография и изобразителни изкуства".

Николай Стойков е носител на редица български и международни награди, между които трикратно ордена "Кирил и Методий", двукратно наградата "Пловдив", академичната награда "Медения чан" и други.