Гл. ас. Рослана Моравенова - Станева

Преподава по:
• Хореографска Композиция
• Хореографска Режисура
• Постановка на танцови форми

Художествено – творческа дейност:
Танцова постановка „Носталгия по бъдещето”- Франция гр.Марсилия; хореограф в отбори  по художествена гимнастика в България и Гърция,


Информация за контакт:

Е-майл адрес: roslana_moravenova@abv.bg