Професор ИВАН СПАСОВ
(1934-1996)

Иван Спасов е роден през 1934 година в град София. Завършва Българската държавна консерватория - София и Варшавската консерватория със специалностите оркестрово дирижиране и композиция.

След завръщането си в България работи като диригент на симфоничния оркестър в Пловдив. Дълги години работи като главен диригент и художествен ръководител на симфоничния оркестър в Пазарджик. Под негово ръководство оркестърът се превръща в първокласен изпълнителски апарат - участва многократно във фестивали в страната и чужбина. Изпълнил е с оркестъра над 120 български творби, огромната част от които премиерни. На град Пазарджик Иван Спасов завеща и създадения от него фестивал "Зимни музикални вечери".
Спасов е емблематично име за българската музика и за националната ни култура.

Написал е над 240 творби. В много от произведенията си съчетава авангардни композиционни похвати с български фолклор. Изключителна популярност добиват песните му за женски хор, с които изтъкнати български хорови състави печелят редица награди на авторитетни международни конкурси. Много негови творби са отличени на авторитетни български и международни форуми, между които Трибуна на композитора - ЮНЕСКО и Международната академия за изкуства в Париж, за чийто член той е избран през 1994 година. Записи на негови произведения се излъчват от много радиостанции по света.

От 1989 до 1996, годината на неговата преждевременна кончина, Иван Спасов е Ректор на Академията за музикално и танцово изкуство.