Професор Анастас Славчев
(1945)

Анастас Славчев е завършил Държавната музикална академия "Панчо Владигеров" - София в класа по пиано на професор Люба Енчева.
Специализирал е в Москва, Ваймар и Бърно. Понастоящем е професор по клавирен съпровод в Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив.

Канен е и е вземал участие като уважаван докладчик на международни форуми в Чехия, Русия, Япония, САЩ и други страни, посветени на педагогическите и изпълнителски проблеми на клавирното изкуство.

Многократно е бивал член на жури на редица национални и международни конкурси. Почетен член е на Японската асоциация на преподавателите по пиано (Japan Piano Teachers Association).

Професор Анастас Славчев е изтъкнат камерен изпълнител. Концертирал е с редица видни български музиканти у нас и в чужбина. Клавирното дуо Дора и Анастас Славчеви е сред водещите клавирни дуа в България. Дуото е изнасяло с голям успех концерти в Германия, Франция, Белгия, Италия, Испания, Русия, Полша, Чехия, Гърция, Турция, Македония, Куба, САЩ, Япония и други страни по света. То е носител на наградата "Пловдив" за 2001 година.

Изпълнителската си дейност в сферата на камерното музициране Анастас Славчев съчетава с широка организационна активност в качеството си на Артистичен директор на традиционния Международен фестивал на камерната музика - Пловдив.

От 1999 до 2008 година професор Анастас Славчев е ректор на Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив.