Професор Снежана Симеонова
(1950)

Снежана Симеонова е родена в град Пловдив, където завършва своето средно музикално образование. Продължава обучението си в Българската държавна консерватория - София като ученичка на професор Панка Пелишек и професор Лили Атанасова.

Като солист и участник в състава на различни камерни формации изнася множество рецитали, участва в престижни фестивали и прегледи на клавирното изпълнителско изкуство у нас и в чужбина. В качеството си на камерен изпълнител осъществява редица премиери на творби от български автори, както и първи изпълнения на произведения от задгранични композитори - Шьонберг, Хенце, Ернст, Пшибилски, Прокофиев. Реализира записи за български и чужди радио- и телевизионни станции.

През 1998 Снежана Симеонова е избрана за доцент по пиано в Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив. Нейни възпитаници се представят успешно като изпълнители и са търсени преподаватели и корепетитори както в България, така и в Германия, Швейцария, Франция, САЩ, Норвегия и Гърция.

От април 2007 г. е избрана за професор по пианов Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив.

От октомври 2008 г. проф. Симеонова е заместник-ректор по художествената част в АМТИИ.

Снежана Симеонова е и автор на редица публикации, свързани с клавирното изпълнителство и педагогика, в това число и на единствената до момента в България монография, посветена на изпълнителските проблеми в клавирното творчество на Й.С.Бах.

Професор Симеонова е член на Комисията по изкуствознание и изкуства към Висшата атестационна комисия при Министерския съвет на Република България.

Информация за контакт: