Aсист. Светлана Дочева Станева

Преподава по:
• Обработка на БНТ,
Запис на танци,Български народни танци,
Физкултура - танци
Практика на преподаване на БНТ.
Практика по български народен екзерсис.


Информация за контакт: