Гл. ас. Димитър Русков
секретар на катедра “Хореография”

Преподава по:
• хореографска композиция
• обработка на български народни танци
• постановка на танцови форми
• практика на преподаване на български народни танци
• хореографска режисура

Художествено – творческа дейност:
• Постановка на танци в самодейни състави
• Участие в жури на танцови фестивали
• Ръководител на семинари по танцови въпроси

Информация за контакт:
телефон: 032/ 26-72-27