Професор Георги Петров
(1939)

Георги Петров е роден в София. Произхожда от учителско семейство. Завършва средното си музикално образование в Пловдив като първенец на випуска си. През 1957 година е приет в Инструменталния факултет на Държавната консерватория в Букурещ, която завършва с отличие в класа на професор Флорика Музическу, след което остава за една година като специализант и асистент на своята преподавателка. По-късно специализира в "Екол Нормал"- Париж.

От 1963 година започва работа като преподавател в Пловдивското музикално училище, а на следващата година - и в открития тогава Филиал на Българската държавна консерватория в Пловдив като с това става един от основателите на сегашната Академия за музикално и танцово изкуство (от 1988 година е доцент, а от 2000 година - професор).

Георги Петров е педагог, обучил плеяда възпитаници, изявили се впоследствие като значими фигури в сценичния музикален живот и на педагогическото поприще. Неговите педагогически приоритети винаги са включвали и едно подчертано внимание към популяризиране на българското композиторско творчество. Многократно възпитаниците му са изнасяли цялостни концерти, представящи творчеството на на автори като Иван Спасов, Николай Стойков, Асен Диамандиев.

Георги Петров инициира създаването и осигурява функционирането на Кръжок "Музикална публицисктика", акт довел до включването на едноименната дисциплина в обучението по някои специалности в Академията.

На протежение на десетилетия Георги Петров е изключително интензивно концертиращ пианист. Като солист или член на камерни формации той е участвал в огромен брой концерти както в България, така и зад граница (Македония, Румъния, Франция, Германия, Чехословакия). Негови записи се пазят в националните радиостанции и телевизии на много страни. Той е търсен и уважаван член на журита на много конкурси в България и чужбина.

Георги Петров е изявен публицист. Автор е на стотици материали, част от които са своеобразен летопис на артистичния живот в Пловдив.

Притежател е на наградата "Пловдив" (2000) и на академичната награда "Медения чан" и на почетния сребърен медал на Никея, Гърция.