Ст. ас. Стоян Пауров

Преподава по:
• Камерна музика
• Свирене на партитури
• Свирене в народен оркестър
• Камерен оркестър

Публикации:
1. ”Пиеси за български народни инструменти” - I част
2. ”Пиеси за български народни инструменти” - II част


Информация за контакт:
Е-майл адрес: stoyanpaurov@abv.bg
Телефон: 0899 297 842