Професор ПЕНКА МИНЧЕВА
(1935)

Пенка Минчева е родена в Габрово. Завършва с отличен успех Българската държавна консерватория през 1957 година със специалност "Музикална педагогика".

Трудовият си стаж започва като учител по музика в Първа смесена гимназия в Пазарджик, а след това продължава като преподавател по солфеж, първоначално в Музикалната гимназия във Варна (1958-1961), а впоследствие в Музикалната гимназия в Пловдив (1961-1966). От 1966 година започва работа като щатен преподавател по методика на музикалното възпитание в Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив, където се пенсионира през 2002 година.

През 1980 година Пенка Минчева успешно защитава кандидатска дисертация на тема "Използването на българския музикален фолклор за начално възпитание на музикалните способности (ладов усет)", а през 1982 година получава научното звание "Доцент" по методика на музикалното възпитание. От 1994 година след успешна защита на хабилитационен труд на тема "Музиката и интелектът" получава научното звание "Професор" по методика на музикалното възпитание.

Професор доктор Пенка Минчева е автор на множество учебници по музика за средните общообразователни училища в България, учебници по солфеж и елементарна теория на музиката, единствения по рода си учебник по методика на музикалното възпитание за висшите училища в България. Тя е често канен и уважаван докладчик на много конференции у нас и в чужбина.

Пенка Минчева е била и е активен участник в управленските структури на висшето образование: Заместник-председател на Специализирания научен съвет по "Педагогика", дългогодишен член на Специализирания научен съвет по "Музикознание", Заместник-ректор на Академията.

Носител на отличието "Златна лира" на Съюза на музикалните и танцови дейци в България, както и на орден "Кирил и Методий".