Професор АНКА КУШЛЕВА
(1938)

Анка Кушлева е родена в Смолян в многодетно семейство на потомствени народни певци и инструменталисти. Нейният певческият и артистичен талант е открит рано - още на 14-годишна възраст, когато заедно с една от четирите си сестри прави първите си професионални записи в Радио София.

Завършва Музикалната гимназия в град Пловдив със специалност класическо пеене. По-късно завършва и Академията за музикално и танцово изкуство.

През 1959 година създава с останалите си три сестри знаменития квартет "Сестри Кушлеви". За дълго време този състав е една от музикално-фолклорните емблеми на България. С него, дори и когато той се превръща в секстет, включвайки и две дъщери Кушлеви, Анка Кушлева осъществява огромна концертна и звукозаписна дейност както в България, така и в много Европейски страни.

В продължение на десетилетия Анка Кушлева е обучила стотици народни певици и певци, които понастоящем са изявени преподаватели и изпълнители в националното радио и телевизия, в множеството фолклорни ансамбли. Не са малко младите хора, идващи от САЩ, Канада, Западно-европейските страни или Далечния изток, за да изучават при нея българско народно пеене. Анка Кушлева има своя оригинална преподавателска методика, в която съчетава традиционните прийоми на фолклорното звукоизвличане с най-съвременни похвати на гласова постановка и интерпретация.

Анка Кушлева е автор на множество публикации с учебно-методически характер, съставител е на сборници с народни песни за камерни ансамбли.