Доцент ИЛИЯ КОЖУХАРОВ
(1949)

Илия Кожухаров е роден в град Пловдив. Има математическо и музикално средно образование. Завършва Българската държавна консерватория - София в класа по композиция на професор Марин Големинов.

Автор е на изобретението Фотополиметроном, устройство обезпечаващо възможност за композиране и изпълнение на музика в различни едновременно протичащи темпа. С негова помощ са написани и впоследствие изпълнени произведения, спечелили престижни награди на международни конкурси по композиция.

Автор на камерни произведения, Илия Кожухаров отделя сериозно внимание и на музикално-научни занимания. Основен акцент в тази негова активност представлява отстояваната теза за необходимостта от математизация на теоретичното музикознание. На тази цел е посветен хабилитационният му труд Математически основи на обща теория на музиката (1995), както и редица други публикации.

Работил е като член на редакционната колегия, както и на редакционния съвет на списание "Наука", орган на Съюза на учените в България.

Понастоящем Илия Кожухаров е доцент по полифония в АМТИИ.