проф. д-р Тодор Киров
Декан на Факултет “Музикален фолклор, хореография и изобразително изкуство

Преподава по:
• Гъдулка
• Педагогическа практика по гъдулка
• Методика на преподаване струнни народни инструменти


Изпълнителската дейност на проф. д-р Тодор Киров датира от 1964г, а педагогическата - от 1972г.

Като инструменталист преминава през различни музикални състави и престижни ансамбли. Работил е като художествен ръководител на редица фолклорни състави.

Проф. д-р Тодор Киров е бил преподавател в СМУ и в ДМШ, а от 1976г. до сега е преподавател в АМТИИ - Пловдив. Той е в основата на професионалното обучение по гъдулка в България. По време на многогодишния си педагогически стаж е подготвил над 600 млади изпълнители и преподаватели, голяма част от които са утвърдени имена във фолклорното изкуство. В АМТИИ преподава дисциплините “Гъдулка”, “Методика на преподаване струнни народни инструменти”, “Педагогическа практика по гъдулка”.

Проф. д-р Тодор Киров е издал значителна по обем научна, инструктивна, художествена, етюдна и техническа литература по гъдулка, води лекционен курс по “Методика на преподаване на струнни народни инструменти”. Не по ­малка е дейността му в областта на публицистиката - има редица публикации, доклади и научно - теоретични разработки по проблемите на гъдулката, гъдулковото обучение и гъдулковото изпълнителство. Събрал и дешифрирал е огромен по количество звуков материал, чрез който учебният процес и развитието на гъдуларското изкуство са обезпечени за години напред. Автор е на:

Като изпълнител - гъдулар проф. д-р Тодор Киров има издадени два компакт­диска с наименование “Bulgarian Folk Musik presented by Todor Kirov - №1 и №2”. Автор е на пиеси и обработки за гъдулка, народни инструменти, камерни народни състави, народен оркестър и др. Комплектувал е поредица от 10 броя CD със записи на Популярни изпълнители на гъдулка за нуждите на учебния процес в АМТИИ.

От 2008г е Декан на Факултет “Музикален фолклор, хореография и изобразително изкуство” при Академия за Музикално, Танцово и Изобразително изкуство – гр. Пловдив.
Председател и член е на жури в много национални събори и конкурси.

Информация за контакт:
Телефон: 0885 218 747
e-mail: kirovtodor@abv.bg,
todorkirov@yahoo.com