Професор СТОЯН КАРАИВАНОВ
(1941)

Стоян Караиванов е роден Пловдив. Възпитаник е на Средното музикално училище - Пловдив, където учи валдхорна при Димитър Вълканов.

Следва в Държавната музикална академия - София в класа на професор Карел Стари. Като студент участва в много солови и камерни изяви и в образователни концерти на "Народните университети по музика" из страната. Специализира валдхорна, камерна музика и методика на преподаването им в Ленинградската (Санкт Петербурската) консерватория при професор Виталий Буяновски, както и в майсторските класове на професор Петер Дамм (Дрезден) и професор Франташек Шолц (Бърно).

От 1964 г. работи като педагог по валдхорна, камерна музика, методика на обучението по духови инструменти и други дисциплини в Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив, Средно музикално училище "Добрин Петков" - Пловдив и Средно музикално училище "Христина Морфова" - Стара Загора. Като такъв през 1973 година придобива ІІ-ри клас-квалификация, през 1975 година - І-ви клас- квалификация. През 1984 година е удостоен с педагогическото звание "Главен учител", а през 1989 година - с научното звание "Доцент".

Паралелно с преподавателската си дейност Стоян Караиванов концертрира като солист и камерен изпълнител, осъщестява записи и предавания по радиото и телевизията (Пловдив, Санкт Петербург, Бърно, Кишинеу). Сътрудничи на симфонични, оперни и камерни оркестри. Съосновател е на Клавирен духов квартет и Пловдивско брас трио. Участва в провеждането на майсторски класове и квалификационни курсове за валдхорнисти в Русия, Полша, Молдова, Беларус, Румъния, Гърция.

Общо над 150 негови творби, теоретични разработки и музикална литература са издадени от редица издателства в България, Холандия, Германия, САЩ, Украйна и други. Множество негови възпитаници са лауреати на международни и национални конкурси. Член е на международни валдхорнови асоциации (САЩ, Франция, Англия, Русия).

От 1999 година е избран за Декан на Факултет "Музикална педагогика" в АМТИ.