Ст. ас. Благовеста Калчева

Преподава по:
• Запис на танци
• Обработка на български народни танци
• Методика на преподаване на български народни танци
• Практика на преподаване на български народни танци

Информация за контакт:
Е-майл адрес:
bubich@abv.bg
Телефон: 0888 344 988