Проф. Лиляна Николова Драгулева

Преподава по:
• Основи на класическия танц
• Методика на преподаване на класическия танц
• Класическо наследство
• История на българския балет

Публикации:
1. Методика на преподаване на класическия танц – І част (научен труд; 447 страници; издаден 2008 година)

2. Мария Тальони на ХХ век. (статия – сп. „Музикални хоризонти”, бр. № 4 от 2008 г.)

3. „Когато порастна искам да танцувам като Уланова” (статия – сп. „Музикални хоризонти”, бр. №1 от 2009 г.)

4. Алла Шелест - вдъхновената и трагическата балерина (по случай 90 годишнината от рождението й) (статия - сп. „Музикални хоризонти”,
бр. № 4 от 2009 г.)

5. Емилия Драгостинова (статия - сп. „Музикални хоризонти”, бр. № 7 от 2009 г.)

6. 110 години от рождението на Анастас Петров (статия - сп. „Музикални хоризонти”, бр. № 8 от 2009 г.)

7. Една от най-великите балерини. По случа100 години от рождението на Галина Уланова. (статия – сп. „Музикални хоризонти”, бр. № 1 от 2010 г.)

Информация за контакт:
E-mail
: lilianadraguleva@yahoo.com
Телефон: 02/ 871-54-78