проф. д-р Любен Досев

Преподава по:
• Кавал

Публикации:
1. Средногорски народни песни «Из репертоара на народната певица Тинка Нейчева» (2009г).
2. Автентични мелодии за кавал  (2007г).
3. »Орфеят от Ямбол - Житието и битието на един кавалджия» (2007г).
4. Теоретичен и спектрален анализ на орнаментите в традиционната кавалджийска практика  (2007г).
5. Authentic tunes for kaval  (2007г).
6. Mastering Thracian Kaval Ornamenation   : A Handbook / Lyubem Dossev . - Seattle : Izvor Music (2007г)
7. Kaval Lessons / L. Dossev . - S. l. - 1 CD
8. Bulgarian Folk Music and Dance Seminar  : Juli 29 - August 4, 2007 : Plovdiv : Bulgaria / Photos Margaret Lomis. - Пловдив : АМТИИ, 2007. - 1 CD

Композиции, включени в други авторски сборници:
1. “По бреговете на Дунав” -  в сб. Пиеси за кавал и пиано  от Владимир Величков (2006).
2. “Влашки напеви” и “Добруджанска сватба” в сб. Ансамблови пиеси за български народни инструменти от Стоян Пауров (2005г).
3. “Ботю на Плевен ще иде” - в сб. «22 солови тракийски песни със съпровод на пиано» -  Съставител Дарина Славчева (2006г).

Художествено – творческа  дейност:
1. Реализирани два компактдиска, предназначени за обучението на напреднали инструменталисти – кавалджии при овладяването на орнаментиката в традиционната кавалджийска практика при изпълнение на бавни (безмензурни) и бързи (мерени) народни песни (на английски език).
2. Реализиран DVD с методически указания за овладяване на първи стъпки в обучението по кавал (на английски език).
3. Сюита за народен оркестър, спечелила І награда и наградата на публиката в конкурса “Нова българска народна музика в 7/8”, гр. Чепеларе, 2009г.

Информация за контакт:
Е-mail:dossev@evrocom.net
Телефони:0886-710-668
032-62-99-09