Професор АСЕН ДИАМАНДИЕВ
(1915)
(портрет Димитър Киров)

Асен Диамандиев е роден в Пловдив.

През 1940 година завършва Държавната музикална академия в София. По време на следването си пее в хора на Храм-паметник "Свети Александър Невски" под диригентството на Добри Христов. От 1944 година започва да работи като хорист, а впоследствие и като помощник-диригент на Ансамбъла за песни и танци на Българската народна армия, като едновременно работи и като помощник-диригент на хор "Кавал". През 1946 година започва работа като преподавател в новооткритото музикално училище в Пловдив и като диригент на Пловдивското певческо дружество. През 1948 година създава в Пловдив първия български професионален ансамбъл за народни песни и танци. През 1951 година е назначен за директор на Пловдивското музикално училище.

Като използва целия си авторитет на музикант и общественик, Асен Диамандиев осъществява през 1964 година замисъла си в Пловдив да се открие висше музикално училище със свой самостоятелен облик. Така първоначално се създава Филиалът на Българската държавна консерватория, който впоследствие се обособява като самостоятелен Висш музикално-педагогически институт, за да се трансформира на свой ред в сегашната Академия за музикално и танцово изкуство. Професор Диамандиев е неин дългогодишен Ректор. Преподава до 2002 година.

Асен Диамандиев е автор на множество оркестрови и камерни произведения. Особено значим дял в музикалното му творчество заемат песните, в това число и обработките на народни песни. Той е един от най-ревностните радетели на идеята за използването на българския фолклор както в композиторското творчество, така и в музикално-педагогическата практика, воден от дълбоко почувствания мотив, че именно той, фолклорът, изразява най-истински интимната същност на българското. Свидетелство за неговия възрожденски ентусиазъм в това отношение са композициите му, но и многобройните му учебно-методически пособия по солфеж.

Асен Диамандиев е носител на множество награди и отличия, между които: двукратно ордена "Кирил и Методий", златен орден на труда, почетния знак на град Пловдив, Златната лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци, наградата "Пловдив", "Медения чан" на АМТИ и други.

Асен Диамандиев е почетен гражданин на Пловдив.