Весела Статкова Карева

Преподава по:
За специалност Сценография:
• Компютърно проектиране
• Компютърна анимация
• Компютърен дизайн
• Компютърно сценографско проектиране / за магистри/

За специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”:
• Компютърен дизайн
• Уеб дизайн

Творчески изяви:


2006 г.

• Видеография и костюмография за спектакъла “Шемет” от Ирвин Уелш
Драматичен Театър “Д. Димов”- Кърджали;
• Видеография за спектакъла “Нирвана” от Константин Илиев, Народен театър – Щип, Македони


2007 г.

• Участие в Българската професионална експозиция на Международното квадриенале на Сценографията в Прага, Чехия – PQ 07


2008 г.

• Костюмография за спектакъла „Престъпление и наказание” по Достоевски, Народен театър „Иван Вазов” / реж. Вл. Александров /;
• Костюмография за спектакъла „Хамлет” от Шекспир, Драматичен театър „Д. Димов”, Кърджали  / реж. Д.Игнатов /


2009 г.

• Самостоятелна изложба „Гранични пространства” – дигитални творби, галерия на СБХ, Шипка 6
• Видеография за спектакъла „Жената като бойно поле” от Матей Висниак
Драмски театар – Скопие, Македония
• Участие в изложбата „Номинации на М тел за съвременно изкуство” във Варна
• Участие в изложба на преподаватели от АМТИИ в Данчовата къща, Старинен Пловдив


2010 г.

• Участие в Обща художествена изложба „Сценография” на Съюза на българските художници, галерия „Райко Алексиев”, София

Информация за контакт:
E-mail: v_statkova@yahoo.de
www.wessela.com