Преп. Сашо Петров Савов

Преподава по:
• Живопис

Творчески изяви:

• октомври 2007г - в Галерия “Арт - спектър”, Пловдив
• февруари 2008г
• април 2009г - в галерия “Тея” - София
• септември 2009г -“Нощ на учените”, Данчова къща-Пловдив

Информация за контакт:
Телефон: 0899 467 115