доц.  Д-р  Галина Лардева - Минкова

Преподава по:
• История на изобразителното изкуство
• Теория на изкуството
• Съвременна пластична култура
• История на модата

Творческa дейност:

  • Книга “Изкуство на прехода. Проблемът неконвенционално изкуство в България”, изд. “Жанет 45”, Пловдив, 2009 (книгата е издадена с конкурс на Национален фонд “Култура” към Министерство на културата)
  • Автор на каталог на кураторски проект “Концепции за образа” – Национални есенни изложби Пловдив, 2008 (в съавторство с Кр.Линков)
  • Modern Bulgarian painting: contemporary rebuses, В: RES Art of world/ world art, №2, май, 2008, стр. 94-99 (статия)
  • “Неконвенционалните форми и проблемът “традиция” в българската изкуствоведска практика от края на 80-те и началото на 90-те години”, В: Изкуство и контекст. Текстове от Трета младежка конференция – октомври 2006, София, 2008, стр. 129-144 (студия)
  • “Динамизирането на живописния модел. Бележки за художника Станимир Видев”, В: Юбилеен каталог на Станимир Видев. Пловдив, 2007
  • “Поглед от дистанция”, В: Бюлетин на СБХ, бр. 2/ 2007, стр. 10-11 (кураторски текст)
  • Автор на каталог на кураторски проект “Акварелното богатство на галерията”, ГХГ – Пловдив, 2002, (встъпителен текст и научни бележки)
  • Съавтор и съставител на научен каталог на фонд “Живопис” на Градска художествена галерия, Пловдив, изд. Летера, Пловдив, 2002 (съвместно с Кр.Линков, Св.Москова, Вл. Харбалиев)

Кураторски проекти:

1996 г.

• “Човекът. Документът”. Седмица на съвременните изкуства 25-31 май, баня “Старинна”, Пловдив.


1997 г.

• “Изкуството. Парите”, “Седмица на съвременните изкуства 25-31 май”, баня “Старинна”, Пловдив.


1998 г.

• “Обект до квадрат”, Софийска градска художествена галерия.


1999 г.

• “Естественият център – Аз” /живопис/, галерия “Ирида”, София.
• “Алтернативните галерии на 90-те”, Център за съвременни изкуства /към ГХГ/ - Пловдив, в рамките на програмата “Пловдив – европейски месец на културата 99”.
• “Граници на живописта”, СБХ, София.


2000 г.

• “Визия/Звук”, Национални есенни изложби – Пловдив.
• “Hold your breath”, съвместен българо-канадски проект на Център за съвременни изкуства /към ГХГ/ - Пловдив и BLUNT /Канада/; лекция за съвременно българско изкуство в университета “Конкордия” - Монреал
• “Четири състояния” , Национална младежка изложба – София, СБХ.
представяне на Център за съвременни изкуства /към ГХГ/ - Пловдив в ХГ- Русе в рамките на “Мартенски музикални седмици 2000”


2006 г.

• “Затворени портрети” (в рамките на Национална младежка изложба, СБХ, София
•  “Поглед от дистанция” (в рамките на изложбата “10 х 5 х 3”, СБХ, София)

2008 г.

• “Концепции за образа” – Национални есенни изложби - Пловдив

Информация за контакт:
Е-mail: lardeva@yahoo.com