доц. д-р Румяна Тотева Колева

Преподава по:
• Физическо възпитание

Дисциплина: “Физическо възпитание”

Специалност:
• кинезитерапия (Лечебна физкултура)
• художествена гимнастика

Целева специализация НСА - гр. София - 1979-1981г
• Организация и усъвършенстване на учебния процес по физическо възпитание в учебните заведения.

Научната дейност
• Публикувани повече от 50 научни статии. Много от които изнесени на научни конгреси с международно участие.

По значими публикации:
• ”Възможности за целенасочен интелектуален и творчески ефект при начални занятия с художествена гимнастика (деца 6-8 г., студентки 18-20 г.)”, Дисертация, НСА, С., 1989.
• ”Музика, танц, интелект”, Сб. Статии, Пловдив, 2000.
• ”Спорт изкуство творчество”, монография, Пловдив, 2004.
• “Ръководство по физическо възпитание за ВУЗ”, под ред. на доц. д-р Д. Белберов, МФ, С., 1977.

Спортно състезателна дейност:
Състезател по художествена гимнастика на Националния отбор и СФД “Академик” - гр. София, “Майстор на спорта”.

Председател на ССК “Академик” - гр. Пловдив.

Член на УС на Общински съвет на спортните клубове (ОССК) към Община Пловдив.

Информация за контакт:
Е-mail - rumibg@abv.bg
Skype -  koleva_rumiana
Телефон: 032/ 76 25 43,  GSM 0897 406 882