Доц. Крикор Сахак Касапян

Преподава по:
• рисуване

Творчески изяви:

2005 г.

• XX Международно биенале на модерния екслибрис – Малборк, Полша


2006 г.

• Юбилейна изложба на художници
преподаватели в АМТИИ, Пловдив, по случай 10 години от основаването на катедра “Изобразително Изкуство” към Академията.
• II Международно биенале  на Екслибриса - София

2009 г.

• Самостоятелна изложба графика – Галерия „Възраждане” – Пловдив 

2010 г.

• Самостоятелна изложба рисунки – Галерия „Възраждане” – Пловдив

Информация за контакт:
E-mail: k481963@mail.bg