Преп. Александъл Василев Гьошев

Преподава по:
• Илюстрация
• Компютърни програми

Магистър по "Илюстрация и художоствено оформление на книгата"
Има над 30 издадени книги, албуми и учебници на различна тематика.

Информация за контакт:
Телефон: 032/ 260 713
е-mail: al_gyoshev@mail.bg