доц. Владимир Генадиев
Ръководител катедра “Изящни изкуства”

Преподава по:
• графика
• композиция
• техонология

Публикации:
Каталог - 2005 г.
Каталог - 2009 г.

Художествено-творческа дейност:
• Изложба (самостоятелна) – 2009г в Галерия  “Възраждане”
• Изложби в “Нощ на галериите” - 2006, 2007, 2008, 2009 г.

Владимир Генадиев е роден в Пловдив, където завършва средното си образование. През 1972 година завършва Художествената академия - София.

Веднага след дипломирането си започва работа като художник-проектант по рекламата на "Филморазпространение" - Пловдив. От 1978 година работи като завеждащ художествен отдел на "БулгарРеклама", клон Пловдив. От 1982 година работи и като преподавател по рисуване в Художествената гимназия "Цанко Лавренов" - Пловдив. От 1995 година започва работа като хонорован преподавател по рисуване в Академията за музикално и танцово изкуство, където през 1999 година е избран за ръководител на катедра "Изобразителни изкуства".

Творческите изяви на Владимир Генадиев са в областта на изящната и приложната графика. Негови любими техники са литографията, сериграфията, високият и дълбокият печат. Има значимо присъствие в областта на илюстрацията, оформлението на книги и списания, плаката, рекламните материали, запазените знаци. Има собствено създадени шрифтови гарнитури. Участвал е и в проектирането на монументални мозайки и стенописи. Дълги години работи като проектант в пространственото оформление и пространствената графика, плод на което са множество реализации в Международния Пловдивски панаир.

Владимир Генадиев е участвал в над 100 изложби в България и зад граница (Унгария, Полша, Италия, Великобритания, Япония, Германия). Носител е на множество награди: "Гранд При" (Будапеща, 1974), Първа награда от изложбата "Васил Левски" (Пловдив, 1983), Първа награда от изложбата на съвременна тема (Пловдив, 1985), Специалната награда "Пловдив" (1989), Първа награда за графика на Националното сдружение за изящни изкуства (Париж, Гран Пале, 1993), Наградата "Илия Бежков" (София, 1986), Първа награда за графика на Съюза на българските художници на ЕКСПО-91.


Информация за контакт: