Доц. Елена Николаева Кантарева – Дечева

Преподава по:
• иконопис и технология и техника на живописта

Творчески изяви:


2009 г.

• Проектиране и изписване на 25 броя икони за Иконостаса на храм „Св. Георги” кв. Панчарево, гр. София в колектив с доц.Дечко Дечев.
• Консервация и реставрация на стенописи по фасадата на храм “Успение на пресвета Богородица” в с. Широка Лъка.


2008 г.

• Частично изписване и консервация и реставрация на сляп купол в  катедрален храм „Успение на пресвета Богородица” в Пазарджик.


2007 г.

• Изписване на 20 броя двустранни авторски икони за хороса на централния полилей на храм “Успение на пресвета Богородица” в КК Пампорово


2003 – 2008 г.

• Изписване на стенописи в апсидата и купола на храм “Успение на пресвета Богородица” в КК Пампорово в съавторство с доц. Дечко Дечев


2005 - 2006  г.

Изписване на 40 броя авторски икони за иконостаса на катедрален
храм  “Свети Висарион Смоленски” в гр.Смолян в съавторство с доц. Дечко Дечев


2003 г.

• Спечелен проект от Посланническия фонд   на Държавния
Департамент  на САЩ за консервацията,  реставрацията и
Експонирането  на антична  перистилна  жилищна сграда с подови
мозайки от 5-6 в от Филипопол.
• Изписване на стенописи в параклис “Свети Пантелеймон” в МБАЛ
“Св. Пантелеймон” гр. Пловдив в съавторство с Дечко Дечев


2002 г.

• Изписване на стенописи в параклис “Света преп. Петка” в гр. Рила в
съавторство с Дечко Дечев


2001 г.

• Изписване на две авторски икони на Св. апостол Ерм и 37
Пловдивски мъченици за църквите “Св. Марина” и “Св. Константин и Елена” Пловдив отново в съавторство с Дечко Дечев


2000 г.

• Реализиране на съвместен проект с Центъра за Художествена
Реставрация в Уилямстаун, САЩ за реставрацията  на антични
подови мозайки от обект Малка Базилика Пловдив, финансиран от
Trust for Mutual Understanding Ню Йорк, САЩ.


1998 – 2001 г.

• Изписване на иконите от Царския ред и проскинетарии в храм
“Успение Богородично” в КК Пампорово в съавторство с Дечко Дечев


1994 – 1997 г.

• Изписване на икони и стенописи в храм „Св. Троица” с. Марково,
Пловдивска област, както и реставрация на стенописи върху свода (тавана) и олтарното пространство на същия храм.


1989 – 1996
г.

• Участие в консервацията и реставрацията на антични мозайки от
обектите: Голяма Базилика, Пловдив, Малка Базилика, Пловдив,
Източни терми, Пловдив, Улпия Ескус, с Гиген, с. Чомаковци, Плевенска област и др .


Публикации:

2010 г. Conservation and Restoration of  EIPHNH  Peristyle Building with Mosaic Floors dated from 4th-5th century AD from Ancient Philippopolis (Plovdiv), Bulgaria   Elena Kantareva-Decheva, Mina Bospachieva, Cynthia Luk, Proceedings of the Xth Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM)

2008 г. Археологически обекти с подови мозайки от Античен Филипопол(Пловдив, България) – проблеми и състояние”, „Годишник на АМТИИ”

2007 г. “Archaeological Sites with Mosaic Floors from Ancient Philippopolis, Plovdiv, Bulgaria – Problems and Condition” в сборник с доклади от Регионална конференция “Състояние на културното и природно наследство в балканския регион” проведена от 23 до 27 октомври 2006 г в Кладово, Сърбия, издаден 2007 г, Белград
2007 г. “Изкуството на иконописта”, списание “Пламък”, бр. 3-4, 2007 г., стр. 52 – 60.

2001 г. “Нови консервационно-реставрационни техники и материали, използавни в Съединените Американски Щати”, Годишник на Археологически музей Пловдив, том Х, 2001 г., Пловдив, стр. 150 – 158.

Информация за контакт:
Е-mail: edecheva@evrocom.net
ekantareva@yahoo.com
Телефон: 032/ 620 709