Доц. д-р Антон Христов Андонов

Завършил средно-специално образование като артист-балетист, педагог в Държавно Хореографско училище гр. София.
Висшето си образование продължава в АМТИИ – гр. Пловдив със специалност хореографска режисура. Работи като артист-солист-балетист  и балетмайстор в ФА „Тракия” гр. Пловдив и “Слънчев бряг гр. Слънчев бряг.
Автор и постановчик на сченични танцови произведения в самодейни и професионални колективи, както и член на жури в многобройни международни конкурси и фестивали.
Преподава български народни танци в международни летни семинари и курсове следдипломна квалификация  “Преподавател по БНТ” в АМТИИ Пловдив.  

Дисциплини по които преподава:
• Български народни танци
• Практика по български екзерсис
• Хореографска композиция
• Теория на БНХ
• Методика на преподаване на БНТ

Научно – изследователска деиност:
• Докторат на тема: “Мъжки зимни обичаи с игри и хора от Ямболско”
• Хабилитационен труд на тема: “Ръченицата в традиционния танцов фолклор”

Пибликации:
“Ръченицата в традиционната практика” – сп. “Музикални хоризонти” (2007г)
“Традиционни кукерски игри и хора от Ямболско” – сп. “Музикални хоризонти” (2008г)
“Мъжки игри и хора в обичая Ивановство” – сп. “Музикални хоризонти” (2009г)

Художествено – творческа дейност:
Автор на смесен танц “Въртиоро” – постановка във ФА “Тракия”

 

Информация за контакт:
е-mail: ah_andonov@abv.bg
Телефон: 0889 666 709