АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ
ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА
АВГУСТ 2019
1   2   5   6   7   8   9   12   13   14   15   16   19   20   21   22   23   26   27   28   29   30
ЮЛИ 2019
1   2   3   4   5   8   9   10   11   12   15   16   17   18   19   22   23   24   25   26   29   30   31
ЮНИ 2019
3   4   5   6   7   10   11   12   13   14   17   18   19   20   21   24   25   26   27   28  
МАЙ 2019
2   3   7   8   9   10   13   14   15   16   17   20   21   22   23   27   28   29   30   31 
АПРИЛ 2019
1   2   3   4   5   8   9   10   11   12   15   16   17   18   19   22   23   24   25   30
МАРТ 2019
1   5   6   7   8   11   12   13   14   15   18   19   20   21   22   25   26   27   28   29
ФЕВРУАРИ 2019
1   4   5   6   7   8   11   12   13   14   15   18   19   20   21   22   25   26   27   28
ЯНУАРИ 2019
2   3   4   7   8   9   10   11   14   15   16   17   18   21   22   23   24   25   28   29   30   31
ДЕКЕМВРИ 2018
3   4   5   6   7   10   11   12   13   14   17   18   19   20   21   27   28   31
НОЕМВРИ 2018
2   5   6   7   8   9   12   13   14   15   16   19   20   21   22   23   26   27   28   29   30
ОКТОМВРИ 2018
1   2   3   4   5   8   9   10   11   12   15   16   17   18   19   22   23   24   25   26   29   30   31
СЕПТЕМВРИ 2018
3   4   5   7   10   11   12   13   14   17   18   19   20   21   25   26   27   28
АВГУСТ 2018
1   2   3   6   7   8   9   10   13   14   15   16   17   20   21   22   23   24  27   28   29   30   31
ЮЛИ 2018
2   3   4   5   6   9   10   11   12   13   16   17   18   19   20   23   24   25   26   27   30   31
ЮНИ 2018
1   4   5   6   7   8   11   12   13   14   15   18   19   20   21   22   25   26   27   28   29
МАЙ 2018
2   3   4   8   9   10   11   14   15   16   17   18   21   22   23   25   28   29   30   31
АПРИЛ 2018
2   3   4   5   10   11   12   13   16   17   18   19   20   23   24   25   26   27   30
МАРТ 2018
1   2   6   7   8   9   12   13   14   15   16   19    20   21   22   23   26   27   28   29   30
ФЕВРУАРИ 2018
1   2   5   6   7   8   9   12   13   14   15   16   19   20   21   22   23   26   27   28
ЯНУАРИ 2018
2   3   4   5   8   9   10   11   12   15   16   17   18   19   22   23   24   25   26   29   30   31
ДЕКЕМВРИ 2017
1   4   5   6   7   8   11   12   13   14   15   18   19   20   21   22
НОЕМВРИ 2017
2   3   6   7   8   9   10   13   14   15   16   17   20   21   22   23   24   27   28   29   30
ОКТОМВРИ 2017
2   3   4   5   6   9   10   11   12   13   16   17   18   19   20   23   24   25   26   27    30   31
СЕПТЕМВРИ 2017
1   4   5   7   8   11   12   13   14   15   18   19   20   21   25    26   27   28   29
АВГУСТ 2017
1   2   3   4   7   8   9   10   11   14   15   16   17   18   21   22   23   24   25   28  29   30   31
ЮЛИ 2017
3   4   5   6   7   10   11   12   13   14   17   18   19   20   21   24   25   26   27   28   31
ЮНИ 2017
1   2   5   6   7   8   9   12   13   14   15   16   19   20   21   22   23   26   27   28   29   30
МАЙ 2017
2   3   4   5   9   10   11   12   15   16   17   18   19   22   23   25   26   29   30   31
АПРИЛ 2017
3   4   5   6   7   10   11   12   13   18   19   20   21   24   25   26   27   28
МАРТ 2017
1   2   6   7   8   9   10   13   14   15   16   17   20   21   22   23   24   27   28   29   30   31
ФЕВРУАРИ 2017
1   2   3   6   7   8   9   10   13   14   15   16   17   20   21   22   23   24   27   28
ЯНУАРИ 2017
3   4   5   6   9   10   11   12   13   16   17   18   19   20   23   24   25   26   27
ДЕКЕМВРИ 2016
1   2   5   6   7   8   9   12   13   14   15   16   19   20   21   22   23